Els fons cartogràfics

25 set.

La definició clàssica de cartografia agrupa dues tipologies de característiques similars com són els mapes i els plànols. Ambdues responen a la necessitat de fixar de forma gràfica, en dues dimensions, l’aspecte i els límits d’elements tridimensionals. En sentit estricte, els mapes representen un territori més o menys extens, amb una escala normalment superior a 1:10.000. Els plànols, per la seva banda, representen un espai, un objecte tridimensional o una construcció, existent o per realitzar. Poden tenir un caràcter individual o formar part d’un conjunt més o menys ampli de documents relacionats, en aquest cas constitueixen part d’una unitat documental complexa denominada projecte. Una  tipologia molt específica de la categoria de plànols, relacionada no ja amb la labor del cartògraf ni de l’arquitecte sinó amb la de l’enginyer, són els esquemes de vehicles, imprescindibles per a la seva construcció i manteniment.

Esquema de vagó especialitzat

Totes aquestes tipologies, en la seva versió ferroviària, es troben representades entre els fons documentals del Museu del Ferrocarril de Catalunya. En la majoria dels casos, el seu origen va estar determinat per la donació l’any 2001 per part de l’empresa Renfe dels fons històrics que posseïa procedents de l’antiga biblioteca de la companyia MZA (Compañía del los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante) que, fins a la nacionalització de totes elles el 1941, havia estat la principal companyia en el territori català. Juntament amb la societat Caminos de Hierro del Norte de España, havien anat absorbint progressivament des de l’últim quart del XIX a la multitud de petites companyies que havien anat conformant la xarxa ferroviària catalana des de mitjans de segle. Tots els fons es troben agrupats en funció de la companyia ferroviària responsable de la seva realització, respectant el principi arxivístic de procedència. Al llarg de la seva vida útil però, molts d’ells es van dispersar entre les principals estacions de la ciutat de Barcelona, d’acord amb les necessitats del servei, sense respecte de la seva integritat, raó per la qual avui els trobem en molts casos desestructurats. La majoria d’aquests fons es troben catalogats, tret d’una col•lecció rebuda recentment composta per aproximadament 400 plànols procedents de l’estació de Barcelona-França, en la qual s’està treballant en aquests moments en tasques de neteja i restauració.

Procés de neteja a càrrec d’un dels voluntaris del Museu

La col•lecció de mapes ferroviaris agrupa una trentena de documents gràfics de gran format, que mostren la disposició de la xarxa sobre el territori en un moment determinat. Es tracta de mapes murals, concebuts per a ser ubicats en parets, emmarcats o, degudament plegats, inserits en les guies de viatges. Molt populars, estaven normalment situats en els gabinets de circulació de les diferents estacions, així com als despatxos de gestió de les diferents companyies.

Mapa de la disposició de la xarxa de Barcelona prop de l’antiga estació del Nord

Els projectes de construcció de línies són, no obstant això, els documents més interessants, doncs reuneixen en una unitat documental composta la majoria de les tipologies cartogràfiques descrites. Com ocorre en la resta d’obres públiques, es tracta de documents previs a l’execució que comprenen quatre parts: memòria, plans, plec de condicions facultatives i pressupost. La memòria conté la descripció i la justificació de les decisions adoptades, la ubicació de les obres de fàbrica, l’ocupació dels materials i els càlculs, etc., però són els plànols el material exclusivament cartogràfic que ha de servir de base a l’execució. Generalment estan conformats per un plànol general de la línia i un nombre indeterminat de plànols de detall de les seccions que es divideix el recorregut, on es mostra la demarcació dels terrenys per on discorre i les zones de servitud.

Detall de sitema de via. Compañía de los Ferrocarriles Directos

Els plànols contenen a més altres dues tipologies denominades perfils: el perfil longitudinal representa gràficament la via amb les seves rampes, pendents, horitzontals, cotes, distàncies i obres; mentre que el perfil transversal representa un tall perpendicular a l’eix de la via en un punt determinat. Els plànols de les obres de fàbrica representen gràficament els ponts, viaductes, sifons, clavegueres i altres construccions que s’executen per  mantenir la continuació de la explanació. Es tracta de tipologies estandarditzades que es repeteixen al llarg de la línia, per estalviar costos d’execució i del propi disseny del projecte. Són documents molt interessants, ja que estan realitzats amb un important detall i demostren la qualitat de l’obra. Finalment, els esquemes de les estacions, les tipologies de les quals es repeteixen al llarg de l’obra, segons es tracti d’estacions de 1ª, 2ª, 3ª i fins i tot 4ª categoria, i que difereixen generalment d’acord a la companyia promotora, a partir d’uns models també estandarditzats. El Museu alberga una quarantena llarga de projectes del segle XIX i començaments del XX, molts d’ells signats pel qual va ser director general de la companyia MZA, l’enginyer Eduard Maristany.

Planell de pont sobre el rio Ebre

Algunes d’aquestes tipologies que veiem contingudes en els projectes les podem trobar editades individualment, amb vocació bibliogràfica, principalment els perfils longitudinals, els plànols de línies i els esquemes d’estacions, ja que es tractava d’instruments molt útils que utilitzaven amb freqüència els responsables de la gestió ferroviària per a situar-se ràpidament sobre el terreny.

Totes aquelles persones interessades poden consultar aquests i altres fons al nostre Centre de Documentació.

Todas aquellas personas interesadas pueden consultar estos y otros fondos en nuestro Centro de Documentación

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: